Polish

Letter Name
A a á
Á á dlouhé á
B b bé
C c cé
Č č čé
D d dé
Ď ď ďé
E e é
É é dlouhé é
Ě ě[n 1] ije,
é s háčkem
F f[n 2] ef
G g[n 2] gé
H h há
CH ch chá
I i í,
měkké i
Í í dlouhé í,
dlouhé měkké í
J j jé
K k ká
L l el
M m em
N n en
Ň ň eň
O o ó
Ó ó[n 2] dlouhé ó
P p pé
Q q kvé
R r er
Ř ř eř
S s es
Š š eš
T t té
Ť ť ťé
U u ú
Ú ú dlouhé ú,
ú s čárkou
Ů ů[n 1] ů s kroužkem
V v vé
W w dvojité vé
X x iks
Y y ypsilon,
krátké tvrdé í
Ý ý dlouhé ypsilon,
dlouhé tvrdé í
Z z zet
Ž ž že

Leave a Reply